بررسی تاریخچه تعلیم و تربیت با تاکید بر آیین کنفوسیوس در چین باستان با نگاهی بر چین معاصر

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر مرکزی)

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر مرکزی)

4 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اراک(مرکزی)

5 سطح 2 حوزه ی علمیه ی خواهران اراک- دانشجوی کاردانی دانشگاه اراک

چکیده

هدف این مقاله آشنایی با تاریخچهٔ تعلیم و تربیت در دیگر نقاط جهان و به تبعهٔ آن تغییرات آن تا زمان معاصر می باشد. فلسفهٔ تعلیم و تربیت در چین و هند جزو معدود فلسفه‌هایی هستند که بیشترین تمرکز خود را به دور از مسائل فنی فلسفه بر روی انسان و هستی او گذاشته اند؛ اما تفاوت فلسفهٔ چین با هند در این است که فلسفهٔ چین رنگ مذهب ندارد ولی ممزوج با دیانت است. فکر جامعهٔ چینی کاملاً به طرف اخلاق و جلوهٔ خارجی وعینی اشیاء متوجه می‌شود. روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و روش تحلیل اسنادی بوده است که از توضیحات شفاهی اساتید مرتبط با موضوع نیز بهره برده ایم. تعلیم و تربیت در کشور چین از تاریخ دیرینه ای برخوردار می باشد و این بخشی از میراث و ایدئولوژی افرادی چون کنفوسیوس است که از فرهنگ و ذهنیت فرهنگی ملت چین جدایی ناپذیر می باشد، با این حال وضعیت جوانان کنونی کاملا با ذهنیت ملی و سنتی گذشته تفاوت داشته و نمی توان حضور جوانان در این دوره‌های آموزشی را با آن دوران سازگار و بر اساس آن طرز تفکر دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The history of education with an emphasis on Confucianism in ancient China Take on Contemporary China

نویسندگان [English]

  • Vahid Badkoobeh Hezaveh 1
  • Ali masoumi 4
چکیده [English]

This article aims to get acquainted with the history of education in other parts of the world and its citizens are changes to the present day.
Philosophy of Education in China and India is among the few that are focused philosophy to the technical issues of philosophy on man have his Vhsty. But the difference with India is that Chinese philosophy Chinese philosophy is not religion, but the color is mixed with religion. Chinese civilization has been based on a family system. Confucius taught the sanctity of family, the building was considered equivalent. In keeping with the idea of Confucius to dominate the family, to the birth, marriage, and death, a special ceremony held that in certain seasons and special focus was doing. Marriage as the union of two families and a couple that were not involved in China due to its attractive and why do Chinese people fully into the ethics and effects of things understand the objective to foreign.
Methods We collected and researched content for libraries and document analysis method has been tried, but teachers also benefited from the oral explanations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "education
  • contemporary China
  • Ancient China"