تبیین رابطه بین دو مفهوم هوش و فرهنگ و اثرات آن بر شناخت و یادگیری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایران، تهران،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی دو مفهوم هوش و فرهنگ و تعاملات بین آن دو بوده است. در این راستا، تعریف دو مفهوم هوش و فرهنگ به عنوان دو سازه اساسی در این مطالعه، با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از مقالات و کتاب های مرتبط با موضوع و جستجو در پایگاه فارسی اطلاعات جهاد دانشگاهی و کتب روانشناسی تربیتی فارسی(از سال 1389 تا 1398 هجری شمسی) و جستجو در پایگاه داده گوگل اسکولار و ساینس دایرکت (از سال 1995 تا 2020 میلادی)و ایجاد یک فهرست اولیه از مقاله ها و کتب مرتبط آغاز شد و مقالات فارسی و انگلیسی و کتاب ها مطالعه و در صورت ارتباط وثیق با موضوع در فهرست اصلی منابع و مقالات مورد استفاده قرار گرفتند.در منابع انگلیسی زبان، مقالات و آثار اشترنبرگ به جهت برخورداری از دسته بندی نظریه های هوش به دو دسته صریح و ضمنی و توجه به ابعاد مختلف ارتباط هوش و فرهنگ جزو منابع اصلی تحلیل بررسی و در این مقاله مورد استناد قرار گرفته اند. نظریات ضمنی که حاوی پنداشت افراد فرهنگ های گوناگون از هوش است، به استناد یافته های پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفته است. افزون بر این، نظریه نسبیت و جبر زبانی ورف در رابطه با روشن نمودن برخی ابعاد زبان به عنوان ابزار تاثیرگذار فرهنگ بر هوش و شناخت افراد، تشریح شده و در بین این مباحث از گزاره های مرتبط موجود در کتب فارسی روان شناسی تربیتی و یافته های موجود در مقالات فارسی و انگلیسی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between the two concepts of intelligence and culture and its effects on cognition and learning

نویسنده [English]

  • sedighe kazemi
Assistant Professor, Faculty of Education, Shahid Hasheminejad ّFarhangian University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the two concepts of intelligence and culture and the interactions between these two. In this regard, the two concepts of intelligence and culture were defined as two basic structures. This study was performed by analytical-descriptive method. An initial list of Persian articles and books was created by searching in the SID (from 2010 to 2020) And on the Google Scholar and Science Direct database (from 1995 to 2020). In the following, articles and books related to the subject were selected in the secondary list. In English-language sources, Sternberg's articles and works are among the main sources of analysis and culture in order to enjoy the categorization of intelligence theories into two categories, explicit and implicit, and attention to various aspects of the relationship between intelligence and culture. Implicit theories, which include the assumptions of people of different cultures of intelligence, have been analyzed based on research findings. In addition, Whorf's theory of relativity and linguistic algebra in explaining some aspects of language has been described as an influential tool of culture on people's intelligence and cognition, and among these topics are related statements in Persian books on educational psychology and findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence
  • culture
  • cognition
  • learning