بررسی گفتمان سیره پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله) در مواجهه با اهل کتاب

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث.

چکیده

چکیده
پیروی از پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌‌وسلَّم) به عنوان اسوه و الگو برای همه مسلمانان فرضی است که از سوی قرآن کریم به آن اشاره شده است. از این رو سیره عملی ایشان که از آن به سنت تعبیر می‌گردد، می‌تواند در بسیاری از سبک زندگی فردی و کنش‌های اجتماعی مسلمانان راهگشا باشد. در این میان، سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) در شهر مدینه و چگونگی تعامل ایشان با ناهمسویان دین اسلام همانند اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) می‌تواند به مثابه شیوه‌ای شایسته، سرلوحۀ منش اجتماعی، سیاسی و اخلاقی اسلامی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا با بررسی منابع تاریخی به نوع سیره پیامبر (ص) در مواجهه با یهودیان و مسیحیان پرداخته شد، سپس با رویکردهای نوین پژوهشی به تطبیق آن‌ نمونه‌ها با تکیه بر فرضیه گفتمان صلح و مدارا در سیره پیامبر اکرم (ص) در چگونگی شیوه تعامل ایشان با اهل کتاب پرداخته شد، و این نتیجه به دست آمد که گفتمان ایشان را می‌توان بر اساس مصالحه و مدارا در برخورد با اهل کتاب دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discourse of The Holy Prophet`s (peace and blessings of Allaah be upon him and His Household) Sira in The face of The People of the Book: A Survey

نویسنده [English]

  • Sadegh Karimi Moghaddam
Graduated in Quran and Hadith field.
چکیده [English]

Following the Holy Prophet (peace and blessings of Allaah be upon Him and His Household) as a model for Muslims is a presumption mentioned by the Holy Quran. Hence, his Sira, which is interpreted as Tradition, can be a guide in many individual and social actions of Muslims. In the meantime, the Prophets (pbuh) manners in the city of Medina and how he treated the dissidents of Islam, such as the People of the Book, can be considered as a proper method, the headline of Islamic political and moral character. In this article, first, by reviewing historical sources, the Prophet's behavior in the face of Jews and Christians was dealt with, then with new research approaches to apply those examples based on the hypothesis of peace and tolerance discourse in the Prophets Sira in His treatment with the People of the Book was discussed, and it was concluded that his discourse can be considered based on compromise and tolerance in dealing with the People of the Book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him and His Household)
  • peace
  • tolerance
  • discourse
  • People of the Book