کنکاشی در حقیقت بیت المعمور با رویکردی بر تحلیل روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه ایلام

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بیت‌المعمور واژه‌ای است که تنها یک بار در قرآن کریم(طور/4) از آن یاد شده است. اما این که ماهیت آن چیست؟ در کجا قرار دارد؟ چگونه است؟ و... در قرآن تصریح نشده است. مفسران به شیوه‌های مختلفی به تفسیر، تشریح و تعیین مصداق برای این واژه پرداخته‌اند به‌طوری که اختلاف این تفسیرها تا جایی‌است که نظرات یکدیگر را نقض نموده‌اند. پس برای کشف حقیقت باید به روایات معصومین(ع) مراجعه نمود که البته روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده و اختلافات بسیار شدیدی با هم دارند. برخی از این روایات و اخبار گویای این است که بیت المعمور در آسمان است و البته این که در کدام آسمان است آن هم متفاوت ذکر شده، برخی مطلق آسمان گفته اند، برخی دیگر آسمان اول، نقل‌هایی آسمان چهارم، و در روایاتی آسمان ششم و بالأخره آسمان هفتم، بالای آسمان هفتم و زیر عرش و برخی نیز بیت‌المعمور را در زمین از جمله: کعبه‌ی مشرّفه، بیت‌المقدس و... معرفی کرده‌اند. ولی آن چیزی که از کنار هم گذاشتن اخبار و روایات مختلف به دست می‌آید؛ این است که می‌توان در مورد هر عبادتگاهی در زمین و آسمان‌ها که انسان‌ها و فرشتگان در آن عبادت می‌کنند؛ اصطلاح بیت‌المعمور را به کار برد.
بنابراین می‌توان تمام مساجد و معابد موجود در زمین و همه‌ی عبادتگاه‌های فرشتگان در آسمان‌ها را بیت‌المعمور نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring in fact of Beit Almamour with an approach to traditions analysis

نویسندگان [English]

  • amanalah naseri karimvand 1
  • mahdi akbarnezhaad 2
  • mina shamkhi 3
1 modares
2 ostad
3 ostadyar
چکیده [English]

Beit Almamour is a word that is mentioned only once in the Holy Quran (Tour/ 4). But what is its nature? Where is it? How is that? And ... it is not stipulated in the Quran. Commentators have interpreted, descripted, and determined the instance for this word, so that the disagreement of these interpretations are to the extent that they contradict each other's views. So to discover the truth one should refer to the traditions of the infallibles (AS), which of course have many traditions in this field and they have very sharp differences. Some of these traditions and news indicate that Beit Almamour is in heaven and, of course, in which heaven it is mentioned differently, some say absolute heaven, others first heaven, fourth heaven narrations, and in the traditions of the sixth heaven narrations, and Finally the seventh heaven, above the seventh heaven, and under the throne, and some also Beit Almamour in the earth, including:
These have been introduced the Kaba of Mosharafeh, Jerusalem, etc. But what brings together the various news and traditions; that is it can be in any place of worship on earth and in the heavens where humans and angels worship. It used the term Beit Almamour. Therefore all the mosques and temples on earth and all the places of worship of the angels in heaven can be called Beit Almamour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beit Almamour
  • zarah
  • Temple of Angels
  • Kaba
  • Mosques