فضاسازی شاعرانه در دو مجموعه شعر موسوی گرمارودی (تا محراب آن دو ابرو و برآشفتن گیسوی تاک)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هیئت علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مفتح شهر ری

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن بر جامعه، در زمینه‌ی شعر و ادب نیز تغییرات و تحولاتی شکل گرفت و جریان انقلاب و حادثۀ بزرگ بعد از آن یعنی دفاع مقدس، حال و هوای تازه‌ای را در شعر به وجود آوردند. شاعران انقلابی متناسب با فضاهای جامعه و مضامین، موضوعات و حوادثی که پیش آمده‌اند، شعر خود را در فضایی خاص و متناسب با این حال و هوا می‌سرایند. هدف این مقاله بررسی فضاسازی در شعر موسوی گرمارودی، از شاعران شاخص انقلاب است که برای این مقصود مجموعه‌های او بر اساس سیر فضاهای شعری و مؤلفه‌هایی که باعث شکل‌گیری فضا در شعر او شده، مورد بررسی واقع شده و نشان داده از مهم‌ترین دلایل طراوت و پویایی و اثرگذاری اشعار او فضاهای متنوع آن است؛ به گونه‌ای که گرمارودی در برخی دفترهای خود که به یک موضوع مانند اشعار آیینی پرداخته، تنوع فضا مانع یکنواختی اشعار وی شده است. او برای خلق فضای شعر خود از عناصری مانند توصیف، تناسب معنایی و لفظی واژگان، تلمیحات و نماد بهره برده و توانسته است به‌خصوص در اشعار آزاد از تلفیق این عناصر فضاهای منسجمی بر شعر خویش بگستراند که در نهایت این فضاسازی موجب تجسم عینی تجربه و افزایش نیرو در القای عاطفه و معنا در مخاطب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetic atmosphere in two collections of poems by Mousavi Garmaroudi

نویسنده [English]

  • aliakbar kamalinahad
assistant professor Persian language and literature, Farhangian University, iran
چکیده [English]

With the victory of the Islamic Revolution of Iran and its political and social effects on society, changes were also made in the field of poetry and literature, and the course of the revolution and its subsequent great event, the sacred defense, created a new mood in poetry. Revolutionary poets Making their poetry to a specific space appropriate to the mood of the day, according to the context of society and the themes, themes and events that have taken place. The purpose of this article is to study the Circumstancing in the poetry of Mousavi Garmaroudi, one of the prominent poets of the revolution. For this purpose, his collections have been studied based on the course of poetic spaces and the elements that have shaped the space in his poetry, and have shown the most important reasons for the freshness and dynamism. And the effect of his poetry is its different spaces; Thus, in some of his books dealing with a subject such as Ritual poetry, Garmaroodi has obstructed the uniformity of his poetry. He has used elements such as description, semantic and literal rhetoric, vocabulary, implicit and symbol to create the space of his poetry, and has been able, in his free poems, to extend the integration of these elements into a coherent space in his poetry, which ultimately enhances the objective visualization of experience and enhancement. Force has been on the audience to instill emotion and meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary Poetry
  • Circumstancing
  • Mousavi Garmaroudi
  • Meaning
  • Sacred Defense