مطالعه اهمیت گردشگری بر زندگی ساکنان بندرترکمن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

آموزش جغرافیا،پردیس حکیم فردوسی البرز،دانشگاه فرهنگیان،کرج،البرز

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از گسترده ترین صنعت های دنیا به شمار می رود و برای میزبان و گردشگر فوایدی دارد بعنوان مثال میزبان می تواند از فواید اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی و... بهره ببرد.رشد این صنعت پرسود به طرز قابل توجهی رو به رشد است و سرمایه زیادی در این صنعت در گردش است همچنین امروزه به عنوان اقتصاد اول یا بخش قابل توجهی از منبع درآمد برخی کشورها گردشگری است.کشور عزیزمان ایران نیز ظرفیت های گردشگری زیادی را داراست که نیازمند مدیریت شایسته است یکی از این شهرها،شهر بندرترکمن است که موضوع ما نیز تاثیر گردشگری بر این شهر می باشد و علاوه بر جنبه توریستی بودن و اقتصادی اش بر بخش کشاورزی نیز تاثیر دارد همچنین از جهت بندری بودن آن میتوان به بخش تجارت هم در حد توان بندر توجه کرد.روش نیز کتابخانه ای است یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل اقتصادی بیشتر از سایر عوامل تاثیر پذیری دارد و در درجات بعد عوامل فرهنگی-اجتماعی ،فیزیکی-زیست محیطی،فیزیکی زیرساخت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Importance of Tourism on the Life of Bandar-Torkman Residents

نویسنده [English]

  • Naser Ghareghol
Geography Education, Hakim Ferdowsi College of Alborz, Farhangian University, Karaj, Alborz
چکیده [English]

Today, the tourism industry is considered to be one of the world's most widespread industry and has advantages for the host and tourist. For example, the host can benefit from economic, cultural, and social benefits. The growth of this lucrative industry is remarkably significant. Is growing and there is a lot of capital in this industry. Today, as the first economy or a significant part of the income source of some countries is tourism. Our beloved Iran also has many tourism capacities that require decent management. One of these cities , The city of Bandar-Torkman, which is also the theme of the tourist's impact on this city and in addition to your aspect Residentially and economically, it also affects the agricultural sector. Also, due to porting it, the business sector can be considered as port capacity. The method is also a library. Research findings show that the economic factor is more than other factors. And at a later stage, there are cultural-social, physical-environmental, and physical infrastructure factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Bandar-Torkman
  • Ashuradeh
  • Gorgan Gulf