حرفه تعلیم و تدریس نزد مسلمانان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه پیام نور ،

چکیده

حرفه تعلیم و تدریس نزد مسلمانان

چکیده
قرآن کریم تعلیم و تربیت را یکی از گزاره‌های اساسی جهت رشد و ترقی انسان به کمالات معرفی نموده است، بر همین اساس بوده که حرفه تعلیم و تدریس همواره نزد مسلمانان از ارزش والایی برخوردار بوده است.
قرآن کریم تعلیم و تربیت را یکی از گزاره‌های اساسی جهت رشد و ترقی انسان به کمالات معرفی نموده است، بر همین اساس بوده که حرفه تعلیم و تدریس همواره نزد مسلمانان از ارزش والایی برخوردار بوده است. رسول خداوند، پس از بعثت خود، مبعوث به تحقق چنین امری در جامعه جاهلی آن زمان بود و از هیچ تلاشی در این باب فروگذاری نمی‌نمود، لذا ریشه پیدایش این صناعت در دوران اسلامی، به اولین روزهای ظهور دین اسلام برمی‌گردد، اما این حرفه دارای اخلاق‌نامه‌ای است که نگارنده در طول این تحقیق با روشی توصیفی ـ تحلیلی به تشریح زوایایی از آن پرداخته و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که حرفه تعلیم و تدریس در فرهنگ اسلامی و نزد مسلمانان، نیازمند تخلق به اخلاق والا و استعدادهای گوناگونی است که معلم و مدرس را در جایگاه حقیقی خود قرار دهد.
کلیدواژگان: حرفه، تعلیم، تدریس، ادب، اخلاق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching profession to Muslims

نویسنده [English]

  • hosein rahmani
pnu
چکیده [English]

Teaching profession to Muslims
The Holy Qur'an has introduced education as one of the essential propositions for the development of human beings to perfection, on the basis that the profession of teaching has always been of great value to Muslims
The Holy Qur'an has introduced education as one of the essential propositions for the development of human beings to perfection, on the basis that the profession of teaching has always been of great value to Muslims. It was in the ignorant society of that time that no effort was made, so the origins of this tradition in the Islamic era go back to the first days of the emergence of the Islamic religion, but this ethics-based profession It is through this descriptive-analytical method that the author describes the angles during this research and finally concludes that The teaching and teaching profession in Islamic culture and among Muslims requires a high degree of ethics and diverse talents to put the teacher and teacher in their true position.
Keywords: profession, education, teaching, politeness, ethics

کلیدواژه‌ها [English]

  • profession
  • Education
  • Teaching
  • politeness
  • ethics