کلیدواژه‌ها = ویژگی های اخلاقی مدیران
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی ها و شرایط عمومی و اخلاقی مدیران جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 12، پاییز 1397، صفحه 48-65

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری؛ فاطمه مرادی کهنکی