کلیدواژه‌ها = کبر و غرور
تعداد مقالات: 1
1. موانع تحقق فرح(شادی) ممدوح از منظر آیات و روایات

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 71-87

طیبه ابراهیمی؛ معصومه اسدپور