کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی ها و شرایط عمومی و اخلاقی مدیران جامعه اسلامی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 12، پاییز 1397، صفحه 48-65

امان اله ناصری کریموند؛ علی مطوری؛ فاطمه مرادی کهنکی


2. اقتصاد مقاومتی ضرورت تحقق عدالت اجتماعی از منظر مدیریت اسلامی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 32-41

فریناز صناعی؛ طهمورث سهرابی