نویسنده = فاطمه نامدار
تعداد مقالات: 1
معناشناسی فجور در قرآن

دوره 5، شماره 16، آبان 1398، صفحه 41-58

طیبه ابراهیمی؛ فاطمه نامدار