نویسنده = نادر شیخ الاسلام کندلوسی
تعداد مقالات: 1
1. دستاوردهای آینده پژوهی در مدیریت دانش

دوره 2، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 62-78

فریناز صناعی؛ نادر شیخ الاسلام کندلوسی