بررسی و نقد‌ دیدگاه مفسران درتفسیر المیزان با رویکردی بر قاعده‌ی سیاق

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشچوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هرچندکه پژوهش های گوناگونی درباره‌ی تفسیرالمیزان به انجام رسیده است، اما باضرس قاطع می توان گفت زوایای متعددی از این تفسیر گرانسنگ هنوز تبیین نگردیده است و نیاز به بحث و بررسی و نشر و انتشار دارد، بررسی و نقد دیدگاه مفسران مختلف در تفسیر آیات قرآن کریم از آن جمله است که مؤلف المیزان توجه ویژه‌ای به چگونگی شیوه‌ی فهم قرآن توسط مفسران قبل از خود داشته و گویی تفسیر المیزان را به منزله‌ی میزانی قرار داده تا به قضاوت و داوری در مورد نطرات دیگر مفسران بپردازد. بر همین اساس در موارد متعدد و موضوعات مختلف نظرات مفسران را بر مبانی مختلفی با دلایل مستند و براهین متعددی مورد نقد و بررسی قرار داده است. یکی از مبانی دقیق علامه طباطبایی در نقد نظرات مفسران؛ بهره گیری از قاعده ی سیاق است که ایشان با توجه به سیاق آیات قرآن، نظرات مفسران را در مواردی از جمله: شأن نزول آیات، قرائت صحیح آیات، مکی یا مدنی بودن، تعیین معنای واژگان قرآن و... مورد بررسی و نقد قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and Criticizing the Interpreters' Perspectives in Tafsir al-Mizan with an Approach to Context Principle

نویسندگان [English]

  • amanalah naseri karimvand 1
  • mina shamkhi 2
  • fatemeh moradi kohnaki 3
1 daneshgoo
2 ostadyar
3 daneshgoo
چکیده [English]

Although various studies have been conducted on Tafsir al-Mizan, it can be said with certainty that several aspects of this valuable exegesis have not been specified yet and need to be discussed, reviewed and published. Reviewing and criticizing the perspectives of different interpreters in interpreting Holy Quean is such that the al-Mizan's author paid a special attention to the ways of understanding Quran by different interpreters before him and it seems that he considered Tafsir as a balance to judge the interpreters' views. Accordingly, in many cases and with different issues, he criticized and reviewed the interpreters' views with documentary proofs and various reasons based on different bases. One of the Allameh Tabatabai's exact bases in criticizing the interpreters' views is to use the context principle. Considering the context of the Quranic verses, he studied the interpreters' views in the following areas: Cause of revelation, Correct recitation of verses, Being Meccan or Medinan, Determining the meanings of Quranic vocabulary,….

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context principle
  • Criticizing the interpreters' perspectives
  • Tafsir al-Mizan
  • Allameh Tabataba'i