مطالعه تاثیر رویکرد آموزش علوم مبتنی بر کاوشگری بر ساخت دانش و توسعه مهارت‌های تفکر فراگیران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان، گروه آموزش فیزیک، دانشکده شهید بهشتی، پردیس چمران

چکیده

از مهمترین نیازهای هر جامعه، دارا بودن شهروندانی اندیشمند و کارآمد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. حاصل شدن این مهم، منوط بر ایجاد توانایی ساخت دانش توسط افراد جامعه و نیز توسعه مهارت‌هایی همچون تفکر انتقادی، خود رهبری، خلاقیت و نوآوری، کاوشگری و پرسشگری آنها است که آن نیز در گرو خلق نظام آموزش و پرورش با رویکرد پژوهش محوری است. از این‌رو، هدف این مطالعه، مروری بر تاثیر آموزش علوم با استفاده از روش کاوشگری بر ساخت دانش و توسعه مهارت‌های ذکر شده در فراگیران است. روش این مطالعه از نوع مروری بود و در بخش مقالات چاپ شده در خارج از کشور با گردآوری چهل مقاله از پایگاه‌های ساینس دایرکت، گوگل اسکولار و اسکوپوس، و در بخش مقالات داخلی از پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و پرتال جامع علوم انسانی استفاده شد. مرور منابع جمع‌آوری شده نشان داد آموزش علوم با روش کاوشگری، بواسطه فعال بودن فراگیران در حین آموزش و در پی آن، ایجاد توانایی حل مسئله در آنها، منجر به کشف و ساخت دانش عمیق توسط فراگیران می‌گردد و همچنین بر تقویت مهارت‌هایی چون تفکر انتقادی، خودرهبری، خلاقیت، کاوشگری و پرسشگری آنها تاثیر مثبت دارد. در نتیجه، با استفاده از روش کاوشگری در آموزش علوم، فراگیران به شهروندانی کارآمد در جهت پیشبرد هر چه بهتر جامعه تبدیل می‌شوند و برای نیل به این هدف مهم، می‌بایست نظام‌های آموزشی از رویکرد آموزش محوری به سمت رویکردهای پژوهش محوری حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of Inquiry Based Science Education approach on knowledge construction and development of thinking learners' skills

نویسنده [English]

  • Fereshteh Golian
Assistant Professor, Farhangian University, Department of Physics Education, Shahid Beheshti Faculty, Chamran Campus
چکیده [English]

One of the most important needs of any society is to have thoughtful and efficient citizens in various social, political, cultural and economic fields. Achieving this important depends on the ability of people in the community to build knowledge and the development of skills such as critical thinking, self-leadership, creativity and innovation, inquiry and questioning, which also depends on creating an education system with a research-oriented approach. Therefore, the purpose of this study is to review the effect of Inquiry Based Science Education methods on knowledge construction and development of skills mentioned in learners. The method of this study was review. In the section of articles published abroad, by collecting forty articles, the databases of Science Direct, Google Scholar and Scopus were used, and in the section of domestic articles, the database of Scientific Information Database, Iran Research Institute for Information Science and Technology and the Institute for Humanities and Cultural Studies were used. A review of the collected resources showed that Inquiry Based Science Education method, by activating learners during training and subsequently, creating problem-solving ability in them, leads to the discovery and construction of deep knowledge by learners and also strengthens skills such as critical thinking, self-direction, creativity, inquiry and questioning have a positive effect. As a result, by using the Inquiry Based Science Education, learners become effective citizens in order to better advance society, and to achieve this important goal, educational systems must move from an education-oriented approach to a research-oriented approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inquiry approach
  • critical thinking
  • science education
  • research-oriented
  • questioning