کلیدواژه‌ها = بدیع لفظی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی آرایه های ادبی در اشعار مَظلُوم خُنجِی

دوره 2، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 66-74

مهرداد روشن زاده