نویسنده = محمد تقی مبشری
تعداد مقالات: 4
2. تحلیلی بر مؤلفه رفق و مدارا از منظر صحیفه سجادیه و نقش تربیتی آن در مدارس

دوره 6، شماره 18، بهار 1399، صفحه 71-87

محمد تقی مبشری؛ زهرا منظوریان؛ هادی گیاهپور


3. سنت تبدیل نعمت به نقمت از منظر المیزان

دوره 5، شماره 16، پاییز 1398، صفحه 1-11

محمد تقی مبشری